Select Page

Author: Bisi

Dicks-Owend 2016

Den 11. November 2016 – 20.00 Auer , am Kapuzinertheater an der Stad Aussergewéinlechen Dicks-Owend zum 125. Doudesdag vum Edmond de la Fontaine – den “Dicks” mat der Lidderuucht Lëtzebuerg an der Fanfare Royale Grand-Ducale Gronn-Cents présentéiert de Comité Alstad e flotte lëtzebuerger Owend ënner dem Titel “Op der Terrass vum Bistrot “ beim Dicks” … eng geselleg Ronn um Maart … zwee Schnëssbattië braddelen iwwer Land a Leit a passend derzou séngt d’Lidderuucht Lëtzebuerg Wierker vum Dicks an d’”Grönnesch Musek” spillt derzou Musek vum Edmond de la Fontaine, genannt Dicks, deen de 24. Juli 1823 um Knuedler an der Stad (Eckhaus Gruef a Knuedeler –...

Read More

Dicks-Owend 2016

Den 11. November 2016 – 20.00 Auer , am Kapuzinertheater an der Stad Aussergewéinlechen Dicks-Owend zum 125. Doudesdag vum Edmond de la Fontaine – den “Dicks” mat der Lidderuucht Lëtzebuerg an der Fanfare Royale Grand-Ducale Gronn-Cents présentéiert de Comité Alstad e flotte lëtzebuerger Owend ënner dem Titel “Op der Terrass vum Bistrot “ beim Dicks” … eng geselleg Ronn um Maart … zwee Schnëssbattië braddelen iwwer Land a Leit a passend derzou séngt d’Lidderuucht Lëtzebuerg Wierker vum Dicks an d’”Grönnesch Musek” spillt derzou Musek vum Edmond de la Fontaine, genannt Dicks, deen de 24. Juli 1823 um Knuedler an der Stad (Eckhaus Gruef a Knuedeler –...

Read More

Assiette –Emblème de la confrérie de Saint-Nicolas groupant les jounaliers, les brasseurs, les charretiers, les laboureurs, les jardiniers, les cabaretiers, les aubergistes, les loueurs de voitures et de chevaux, les paveurs.

Assiette –Emblème de la confrérie de Saint-Nicolas groupant les jounaliers, les brasseurs, les charretiers, les laboureurs, les jardiniers, les cabaretiers, les aubergistes, les loueurs de voitures et de chevaux, les paveurs. Dessin Jean Henzig FabrikationVilleroy& Boch Artikel N° 1989-1.1 Ø 24 cm Präis: 10,00...

Read More