Select Page

Dicks-Owend 2016

Dicks-Owend 2016

Den 11. November 2016 – 20.00 Auer , am Kapuzinertheater an der Stad Aussergewéinlechen Dicks-Owend zum 125. Doudesdag vum Edmond de la Fontaine – den “Dicks” mat der Lidderuucht Lëtzebuerg an der Fanfare Royale Grand-Ducale Gronn-Cents présentéiert de Comité Alstad e flotte lëtzebuerger Owend ënner dem Titel “Op der Terrass vum Bistrot “ beim Dicks” … eng geselleg Ronn um Maart … zwee Schnëssbattië braddelen iwwer Land a Leit a passend derzou séngt d’Lidderuucht Lëtzebuerg Wierker vum Dicks an d’”Grönnesch Musek” spillt derzou Musek vum Edmond de la Fontaine, genannt Dicks, deen de 24. Juli 1823 um Knuedler an der Stad (Eckhaus Gruef a Knuedeler – haut C&A ) gebuer gouf an de 24. Juni 1891 zu Veianen gestuerwen ass.

Den 3. Jong vum Gaspard-Théodore- Ignace de la Fontaine, deen 1841 vum Kinnek Wëllem II. vun Holland zum Gouverneur vum Groussherzogtum Lëtzebuerg ernannt gi wor, war Jurist an Auteur vu lëtzebuergesche Kaméidistécker, Gedichter a Lidder, an och verschiddene Fuerschungsaarbechten. Obschonn hien aus enger aristokratescher Famill gestaamt huet, war hien ëmmer no beim normale Vollek. Nieft senger Léift fir d'Musek an d'Poesie hat och d’lëtzebuergescher Kulturgeschicht him et ugedoen.

Den “Dicks” – wéi hien sech selwer genannt huet – ass an d’lëtzebuerger Literatur-Geschicht agaang als Grënner vum Theater a lëtzebuerger Sprooch. Seng Operett ”De Scholtscheîn” gouf 1855 am aalen Cercle op der Plëss uropgefouert vun der Gym ënner der Regie vum Nicolas Martha an dem Michel Lentz. Duerno huet hien eng Onmass Stécker geschriwwen wéi “De Koséng oder Schwârz oder Blont », « D’Kirmesgèscht » an « De Ramplassang » déi all vun der Gym fir e gudden Zwéck opgefouert goufen. Verschidde Melodien vum Dicks, wéi « Et wor emol e Kanoněer » oder « 'T si fill schě' Rôsen an der Stât », si bis haut Vollekslidder bliwwen.

Um Programm vum Dicks-Owend, deen de Comité Alstad mar der Ënnerstëtzung vun der Stad Lëtzebuerg organiséiert gët stinn Wierker wéi : “Op der Juocht” … Ausschnëtter aus der Ouverture – arr. François Schammo, “Dickspolka” – arr.Gast Gnad , an eng Onmass Lidder aus bekannten a manner bekannten Dicks-Operetten … d’Kadette vun der Sprëtz … Bréngt ons Wuermeldénger hier … Dat elei an dat elo … Ech wor e groussen Hexemeeschter … An ech wor a ville Länner … Gëff mer eng Bees Meng Freiesch … Schéi Kanner gëtt schéi Brauten …. A wann e Freier … ´T ass alles gutt gaangen … Op d'Klappjuegd … O Jennen … De Kanonéier … D'Lëtzebuerger Land … d’Meedchen zu Gëtzen … Fir wat soll ech mech nët bestueden … Sit e Giertner … d’Pierle vum Da … Hu dir lo hei … Léif Gefuedesch.

Dësen aussergewéinlechen Dicks-Owend gët beéiert duerch d’Präsenz vum Ierwgroussherzog Guillaume . Aus dësem Gronn sinn all Nolauschterer gebieden hier Plaazen bis 19.45 Auer opzesichen.

D’Plaazen kaschten 15 € a kënne reservéiert gin um Telefon : 4708951 oder mat Email : [email protected] Oweskeess am Kapuzinertheater.

Dicks-Owend 2016

Dicks-Owend 2016

Den 11. November 2016 – 20.00 Auer , am Kapuzinertheater an der Stad Aussergewéinlechen Dicks-Owend zum 125. Doudesdag vum Edmond de la Fontaine – den “Dicks” mat der Lidderuucht Lëtzebuerg an der Fanfare Royale Grand-Ducale Gronn-Cents présentéiert de Comité Alstad e flotte lëtzebuerger Owend ënner dem Titel “Op der Terrass vum Bistrot “ beim Dicks” … eng geselleg Ronn um Maart … zwee Schnëssbattië braddelen iwwer Land a Leit a passend derzou séngt d’Lidderuucht Lëtzebuerg Wierker vum Dicks an d’”Grönnesch Musek” spillt derzou Musek vum Edmond de la Fontaine, genannt Dicks, deen de 24. Juli 1823 um Knuedler an der Stad (Eckhaus Gruef a Knuedeler – haut C&A ) gebuer gouf an de 24. Juni 1891 zu Veianen gestuerwen ass.

Den 3. Jong vum Gaspard-Théodore- Ignace de la Fontaine, deen 1841 vum Kinnek Wëllem II. vun Holland zum Gouverneur vum Groussherzogtum Lëtzebuerg ernannt gi wor, war Jurist an Auteur vu lëtzebuergesche Kaméidistécker, Gedichter a Lidder, an och verschiddene Fuerschungsaarbechten. Obschonn hien aus enger aristokratescher Famill gestaamt huet, war hien ëmmer no beim normale Vollek. Nieft senger Léift fir d'Musek an d'Poesie hat och d’lëtzebuergescher Kulturgeschicht him et ugedoen.

Den “Dicks” – wéi hien sech selwer genannt huet – ass an d’lëtzebuerger Literatur-Geschicht agaang als Grënner vum Theater a lëtzebuerger Sprooch. Seng Operett ”De Scholtscheîn” gouf 1855 am aalen Cercle op der Plëss uropgefouert vun der Gym ënner der Regie vum Nicolas Martha an dem Michel Lentz. Duerno huet hien eng Onmass Stécker geschriwwen wéi “De Koséng oder Schwârz oder Blont », « D’Kirmesgèscht » an « De Ramplassang » déi all vun der Gym fir e gudden Zwéck opgefouert goufen. Verschidde Melodien vum Dicks, wéi « Et wor emol e Kanoněer » oder « 'T si fill schě' Rôsen an der Stât », si bis haut Vollekslidder bliwwen.

Um Programm vum Dicks-Owend, deen de Comité Alstad mar der Ënnerstëtzung vun der Stad Lëtzebuerg organiséiert gët stinn Wierker wéi : “Op der Juocht” … Ausschnëtter aus der Ouverture – arr. François Schammo, “Dickspolka” – arr.Gast Gnad , an eng Onmass Lidder aus bekannten a manner bekannten Dicks-Operetten … d’Kadette vun der Sprëtz … Bréngt ons Wuermeldénger hier … Dat elei an dat elo … Ech wor e groussen Hexemeeschter … An ech wor a ville Länner … Gëff mer eng Bees Meng Freiesch … Schéi Kanner gëtt schéi Brauten …. A wann e Freier … ´T ass alles gutt gaangen … Op d'Klappjuegd … O Jennen … De Kanonéier … D'Lëtzebuerger Land … d’Meedchen zu Gëtzen … Fir wat soll ech mech nët bestueden … Sit e Giertner … d’Pierle vum Da … Hu dir lo hei … Léif Gefuedesch.

Dësen aussergewéinlechen Dicks-Owend gët beéiert duerch d’Präsenz vum Ierwgroussherzog Guillaume . Aus dësem Gronn sinn all Nolauschterer gebieden hier Plaazen bis 19.45 Auer opzesichen.

D’Plaazen kaschten 15 € a kënne reservéiert gin um Telefon : 4708951 oder mat Email : [email protected] Oweskeess am Kapuzinertheater.

Dicks-Owend 2016

Dicks-Owend 2016

Den 11. November 2016 – 20.00 Auer , am Kapuzinertheater an der Stad Aussergewéinlechen Dicks-Owend zum 125. Doudesdag vum Edmond de la Fontaine – den “Dicks” mat der Lidderuucht Lëtzebuerg an der Fanfare Royale Grand-Ducale Gronn-Cents présentéiert de Comité Alstad e flotte lëtzebuerger Owend ënner dem Titel “Op der Terrass vum Bistrot “ beim Dicks” … eng geselleg Ronn um Maart … zwee Schnëssbattië braddelen iwwer Land a Leit a passend derzou séngt d’Lidderuucht Lëtzebuerg Wierker vum Dicks an d’”Grönnesch Musek” spillt derzou Musek vum Edmond de la Fontaine, genannt Dicks, deen de 24. Juli 1823 um Knuedler an der Stad (Eckhaus Gruef a Knuedeler – haut C&A ) gebuer gouf an de 24. Juni 1891 zu Veianen gestuerwen ass.

Den 3. Jong vum Gaspard-Théodore- Ignace de la Fontaine, deen 1841 vum Kinnek Wëllem II. vun Holland zum Gouverneur vum Groussherzogtum Lëtzebuerg ernannt gi wor, war Jurist an Auteur vu lëtzebuergesche Kaméidistécker, Gedichter a Lidder, an och verschiddene Fuerschungsaarbechten. Obschonn hien aus enger aristokratescher Famill gestaamt huet, war hien ëmmer no beim normale Vollek. Nieft senger Léift fir d'Musek an d'Poesie hat och d’lëtzebuergescher Kulturgeschicht him et ugedoen.

Den “Dicks” – wéi hien sech selwer genannt huet – ass an d’lëtzebuerger Literatur-Geschicht agaang als Grënner vum Theater a lëtzebuerger Sprooch. Seng Operett ”De Scholtscheîn” gouf 1855 am aalen Cercle op der Plëss uropgefouert vun der Gym ënner der Regie vum Nicolas Martha an dem Michel Lentz. Duerno huet hien eng Onmass Stécker geschriwwen wéi “De Koséng oder Schwârz oder Blont », « D’Kirmesgèscht » an « De Ramplassang » déi all vun der Gym fir e gudden Zwéck opgefouert goufen. Verschidde Melodien vum Dicks, wéi « Et wor emol e Kanoněer » oder « 'T si fill schě' Rôsen an der Stât », si bis haut Vollekslidder bliwwen.

Um Programm vum Dicks-Owend, deen de Comité Alstad mar der Ënnerstëtzung vun der Stad Lëtzebuerg organiséiert gët stinn Wierker wéi : “Op der Juocht” … Ausschnëtter aus der Ouverture – arr. François Schammo, “Dickspolka” – arr.Gast Gnad , an eng Onmass Lidder aus bekannten a manner bekannten Dicks-Operetten … d’Kadette vun der Sprëtz … Bréngt ons Wuermeldénger hier … Dat elei an dat elo … Ech wor e groussen Hexemeeschter … An ech wor a ville Länner … Gëff mer eng Bees Meng Freiesch … Schéi Kanner gëtt schéi Brauten …. A wann e Freier … ´T ass alles gutt gaangen … Op d'Klappjuegd … O Jennen … De Kanonéier … D'Lëtzebuerger Land … d’Meedchen zu Gëtzen … Fir wat soll ech mech nët bestueden … Sit e Giertner … d’Pierle vum Da … Hu dir lo hei … Léif Gefuedesch.

Dësen aussergewéinlechen Dicks-Owend gët beéiert duerch d’Präsenz vum Ierwgroussherzog Guillaume . Aus dësem Gronn sinn all Nolauschterer gebieden hier Plaazen bis 19.45 Auer opzesichen.

D’Plaazen kaschten 15 € a kënne reservéiert gin um Telefon : 4708951 oder mat Email : [email protected] Oweskeess am Kapuzinertheater.

Leave a reply