Select Page

Gid Éiremember vum Comité Alstad

Gid Éiremember vum Comité Alstad

Dier huet nëtt vill Zäit fir bei ons aktiv mat  ze schaffen, me dier géift ons gären ënnerstëtzen? Gid Éiremember vum Comité Alstad, an deem dier eng jährlech Cotisatioun vun 15 €, oder mé, op een vun onsen Konten iwwerweist mam Vermierk “Éiremember”

Spuerkees: IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 ●Postscheck: IBAN LU02 1111 0080 8736 0000 ●BGL BNP Paribas: IBAN LU19 0030 7564 6694 0000

Elo schon, e ganz goussen MERCI am viraus fir äer Ënnerstëtzung

Gid Éiremember vum Comité Alstad

Gid Éiremember vum Comité Alstad

Dier huet nëtt vill Zäit fir bei ons aktiv mat  ze schaffen, me dier géift ons gären ënnerstëtzen? Gid Éiremember vum Comité Alstad, an deem dier eng jährlech Cotisatioun vun 15 €, oder mé, op een vun onsen Konten iwwerweist mam Vermierk “Éiremember”

Spuerkees: IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 ●Postscheck: IBAN LU02 1111 0080 8736 0000 ●BGL BNP Paribas: IBAN LU19 0030 7564 6694 0000

Elo schon, e ganz goussen MERCI am viraus fir äer Ënnerstëtzung

Leave a reply