Aweiung vun der Ausstellung Comité Alstad an der City Concorde

De Comité Alstad présentéiert sech an der City Concorde vum 01.12.2017 bis den 28.02.2018. D’Aweiung a Präsenz vum Guy Arendt, Staatssekretär fir Kultur an d’ Memberen vum Comité wor den 12 Dezember 2017. Mir soen der Direktioun vun der City Concorde e grousse Merci fir déi flott Gelgéenheet, dem Comité Alstad seng Aktivitéiten engem grousse Publikum présentéieren ze kënnen.

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *