Kontakt

Comité Alstad a.s.b.l. , 14, rue Sigefroi , L-2536 Lëtzebuerg

Postkëscht 1325 ,  L-1013 Lëtzebuerg

Telefon : 46 61 88 / E-mail : comite.alstad@pt.lu

Onsen neie Büro ass all Méindeg vun 9.00 bis 12.00 Auer op am neie Siège (fréiert Paschtoueschhaus vu St. Méchel – vis-à-vis vum Staatsroot )

Vum 1.8.2019 un hu mir eng nei Postadress :
Comité Alstad
Boîte postale 830
L-2018 Luxembourg