Kontakt

Comité Alstad a.s.b.l.
Postkëscht 1325
L-1013 Lëtzebuerg

Onse Büro ass bis an den Hierscht 2018 zou, bis mir an dat alt Paschtoueschhaus vu St. Méchel, op 14 rue Sigefroi geplënnert sin.

Erreeche kann een ons um Telefon : 46 61 88 oder iwwert E-mail : comite.alstad@pt.lu