Restauratioun: Auerwierk aus dem Kierchtuerm vun der Méchelskierch

D‘AUERWIERK AUS DEM KIERCHTUERM VUN DER MÉCHELSKIERCH UM FËSCHMAART SOLL RESTAURÉIERT GINN Den 8. August 1902 huet den Här Lambert Schroeder der Stad Lëtzebuerg en Devis ënnerbreed, fir en neit Auerwierk fir Méchelskierch um Fëschmaart. Den Devis huet folgendes préziséiert: « Une horloge marchant 8 jours, à quatre corps de