Memberen

Verwaltungsrot
Jean-Mathias GOERENS – President
Guy Jourdain – Vize-president
Claude ESCH – Generalsekretär
Vic PURAYE – Caissier
Guy MAY – Administrateur
Carlo HOMMEL – Administrateur
François JAEGER – Administrateur

Memberen
Robert BECKER
Valentina BECKER (1)
Christian BINTENER
Jean-Claude BISENIUS
Georges CLEES (3)
Guy DE MUYSER
Serge DI PAOLI (3)
Jean ENSCH (3)
Elvire GEIBEN (2)
Pierre GOERENS
Jean-Jacques KASEL
André KIRSCH
Jean-Marie MAJERUS
Denise PURAYE-BLAU
Valérie SAYRIGNAC (2)
Isabelle YEGLES-BECKER

1) Responsabel Facebook
2) Webmaster & Iwwersetzerin Internetsit
3) Caissereviseur

Éirememberen
Robert BADDE
Colette FLESCH
Dr. Jean GOEDERT
Paul HELMINGER
Julien HOFFMANN †
Ed KANDEL
Emile KRAEMER
Annette KROMBACH-DE LA FONTAINE †
Edouard LEGILLE †
Pau LENNERS
Henri LOSCH
Jean-Luc MOUSSET
Lydie POLFER
Pol PUTZ †
Mathias SCHILTZ
Léandre SCHOCKMEL †
Alphonse WILTGEN