Memberen

Verwaltungsrot
Jean-Mathias GOERENS – Éire-President
Guy Jourdain – President
Claude ESCH – Generalsekretär
Christian BINTENER – Sekretär
Vic PURAYE – Caissier
Robert BECKER- Administrateur
Valérie SAYRIGNAC – Administratrice (1-3)
François JAEGER – Administrateur

Memberen
Valentina BECKER (2)
Jean-Claude BISENIUS
Georges CLEES (4)
Guy DE MUYSER
Serge DI PAOLI (4)
Jean ENSCH (4)
Elvire GEIBEN (3)
Pierre GOERENS
Jean HELDENSTEIN †
Jean-Jacques KASEL
André KIRSCH
Jean-Marie MAJERUS
Denise PURAYE-BLAU
Isabelle YEGLES-BECKER

1) Kommunikatioun
2)Facebook

3) Webmaster & Iwwersetzerin Internetsite
4) Keesse-Reviseur

Éirememberen
Robert BADDE
Colette FLESCH
Dr. Jean GOEDERT
Paul HELMINGER
Julien HOFFMANN †
Ed KANDEL
Emile KRAEMER
Annette KROMBACH-DE LA FONTAINE †
Edouard LEGILLE †
Pau LENNERS
Henri LOSCH
Jean-Luc MOUSSET
Lydie POLFER
Pol PUTZ †
Mathias SCHILTZ
Léandre SCHOCKMEL †
Alphonse WILTGEN