Memberen

Jean-Mathias GOERENS – Eirepresident

Verwaltungsrot
Guy JOURDAIN – President
Robert BECKER – Vizepresident
Claude ESCH – Generalsekretär
Christian BINTENER – Sekretär
Vic PURAYE – Caissier
Valérie SAYRIGNAC – Administratrice (1-3)
François JAEGER – Administrateur

Memberen
Valentina BECKER (2)
Georges CLEES (4)
Guy DE MUYSER
Serge DI PAOLI (4)
Jean ENSCH (4)
Elvire GEIBEN (3)
Pierre GOERENS
Carlo HOMMEL
Jean-Jacques KASEL
André KIRSCH
Jean-Marie MAJERUS
Guy MAY
Pierre MOUSEL
Denise PURAYE-BLAU
Isabelle YEGLES-BECKER

1) Kommunikatioun
2)Facebook

3) Webmaster & Iwwersetzerin Internetsite
4) Keesse-Reviseur

Éirememberen
Robert BADDE
Colette FLESCH
Dr. Jean GOEDERT
Paul HELMINGER
Ed KANDEL
Emile KRAEMER
Pau LENNERS
Henri LOSCH
Jean-Luc MOUSSET
Lydie POLFER
Mathias SCHILTZ
Alphonse WILTGEN