Mesuren wengt dem Corona-Virus

De Comité Alstad deelt mat dass d‘Generalversammlung, déi fir e Freideg, den 20.03.2020 virgesi wor muss op e spéideren Datum verluecht ginn.


D’Konferenz mam Thema « Éimaischen » déi den 02.04.2020 am Lëtzebuerg City Museum virgesi wor get op e spéideren Datum verluegt.


De concert „Officium defunctorum Petrus Ernestus comes Mansvelt“ vum 26.04.2020 an der Méchelskierch um Fëschmaart ass ofgesot a get reportéiert an Fréijoer 2021

Schreibe einen Kommentar