Auerwierk an der Mëchelskierch gëtt restaureiert

De Reportage um RTL „Auerwierk an der Meschelskierch gett restaureiert“

D‘Auerwierk aus dem Kierchtuerm vun der Méchelskierch um Fëschmaart ass amgaang restauréiert ze gin. De Moment gët dat aalt Auerwierk am Kierchtuerm ofgebaut a geschwënn an den Atelier geplënnert fir grëndlech gebotzt ze gin éier et mat der eigentlecher Restauratioun lassgeht.

Den 3. Oktober 1902, huet Stad Lëtzebuerg, ënnert dem deemolegen Buergemeeschter Emile Mousel, beim Lambert Schroeder, Auermecher a Bijoutier, neit Auerwierk fir Méchelskierch um Fëschmaart a Bestellung ginn. Ufanks 1903 guf dat neit Auer Wierk geliwwert an och am Kierchtuerm montéiert. D’Auerwierk selwer könnt aus enger vun denen bedeitensten Auermanufakturen aus Europa, der Manufaktur „Ungerer“ an huet bis 1945 de Leit Zäit ugesot. Iwwregens, Tuermauer vun Schengener Schlass an d’Auer vum Stroossbuerger Münster kommen och vun der Manufaktur Ungerer.

De Comité Alstad huet elo d’Initiative ergraff fir dat Auerwierk elo komplett renovéieren ze loossen an se duerno an der Méchelskapell vun der Méchelskierech dem Publik zougänglech ze man. Mir sinn och ganz frou, dass den Här Georges Jungblut (Galerie-Bijouterie aus der Fleschiergaas), den Spezialist a Restauratioun vun alen Aueren, sech bereet erklärt fir déi Restauratiounarbechten duerch ze féieeren.