Product Category: Emaischen 2022

Péckfillercher zum Joer 2022.

Péckvillchen Sandra

Et kann een de Péckvillchen “Péckvillchen Sandra” duerch iwwerweisen vun 60,00 € pro Stéck op de Kont vum Comité Alstad bei der Spuerkeess : IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 mam Vermierk Péckvillchen Sandra”.

Et siew nach bemierkt dass nëmmen 50 Stéck vum “Péckvillchen Sandra” an de Verkaaf kommen.

No aler Traditioun ass och den Erléis vum Verkaaf vun de Peckvillercher neess fir d’Crèche op Almënster.

Ofhuelen kann ee seng Bestellung op der E’maischen um Stand vum Comité Alstad vun 09:00 Auer bis 17:00 Auer oder spéider am Sëtz vum Comité Alstad op N° 14 an der Siegfridstrooss (fréiert Paschtoeschhaus vu St. Méchel, vis à-vis vum Staatsrot) um Fëschmaart, vum 19. den 22. Abrëll 2022 vu mueres 09:00 Auer – 12:00 Auer.

Péckvillchen’22

Et kann een de Péckvillchen „Péckvillchen’22” aus den Atelier‘en vun der Ligue HMC op der Cap, nach bis de 15. Abrëll 2022 duerch iwwerweisen vun 25,00 € pro Stéck op de Kont vum Comité Alstad bei der Spuerkeess : IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 mam Vermierk “Péckvillchen’22”.

Et siew nach bemierkt dass nëmmen 125 Stéck vum “Péckvillchen’22” an de Verkaaf kommen.

No aler Traditioun ass och den Erléis vum Verkaaf vun de Peckvillercher neess fir d’Crèche op Almënster.

Ofhuelen kann ee seng Bestellung op der E’maischen um Stand vum Comité Alstad vun 09:00 Auer bis 17:00 Auer oder spéider am Sëtz vum Comité Alstad op N° 14 an der Siegfridstrooss (fréiert Paschtoeschhaus vu St. Méchel, vis à-vis vum Staatsrot) um Fëschmaart, vum 19. den 22. Abrëll 2022 vu mueres 09:00 Auer – 12:00 Auer.

gj

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén